สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ผู้บริหาร บุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ที่อุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล ในหลวง รัชกาลที่ 9


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 19 ตุลาคม 2560 , 14:10:29     (อ่าน 314 ครั้ง)


ผู้บริหาร บุคลากร ม.อุบลฯ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ที่อุปสมบท

โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระราชกุศล ในหลวง รัชกาลที่ 9

              ----------------------------------------------------------------------            

               วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่อุปสมบทในโครงการ บรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้อำนวยการกองแผนงาน นางนลินี ธนสันติ ผู้อำนวยการกองกลาง นายอัมพล พันธุ์วงศ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา นายครรคิด  เครือวัลย์ หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา พร้อมบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมใจกันนำ อาหาร ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี            

                ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องบูชาทองน้อยและกราบถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมร่วมตักบาตรพระสงฆ์สามเณรพร้อมกัน

                โดย พนักงาน ลูกจ้าง ข้าราชการ และประชาชนชาว จังหวัดอุบลราชธานี และทั่วประเทศ ต่างตั้งใจปฏิบัติตนเป็นคนดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา ในศิลธรรมจรรยา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร