สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมใจตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 17 ตุลาคม 2560 , 09:19:44     (อ่าน 281 ครั้ง)


ม.อุบลฯ ร่วมใจตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

----------------------------------------------------------------

 

                วันที่ 13 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง โดยมี ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นางนลินี ธนสันติ ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและบุคลากร พร้อมใจกัน นำอาหาร ดอกไม้สด ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป

                ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฯ นำจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เช่นเดียวกับในทุกจังหวัด โดยพร้อมเพรียงกัน ตามที่นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีในพื้นที่ใกล้บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 

 

----------------------------------------------------------------