สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯแปรอักษรเลข 9 ปลูกดาวเรือง 365 ต้น น้อมอาลัยพ่อหลวง 365 วันสวรรคต


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 13 ตุลาคม 2560 , 09:46:18     (อ่าน 1,351 ครั้ง)


           เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์น้อมใจถวายอาลัย พ่อหลวง ร.9 ในโอกาสครบรอบ 365 วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ซึ่งได้ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองแปรอักษรเลข ๙ จำนวน 365 ต้น เท่ากับวันที่พระองค์ทรงสวรรคต ณ ลานกิจกรรม คณะเกษตรศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อริยาภรณ์   พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรักษาการคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานนำกล่าวถวายอาลัย และยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เกษตรของปวงชนชาวไทยอีกด้วย

         นอกจากนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ยังได้จัดสวนดอกไม้สีเหลือง 3ชนิดพันธุ์ ได้แก่ ดอกดาวเรือง ดอกทานตะวัน และดอกเบญจมาศ รวมจำนวน 4,999 ต้น เพื่อน้อมถวายอาลัย ณ บริเวณป้ายหน้าคณะเกษตรศาสตร์ และนำต้นดอกดาวเรือง ส่งมอบให้จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในการตกแต่งพระเมรุมาศจำลอง ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ วัดสุปัฏนารามวรวิหารจังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

            ตลอดระยะเวลา 1 ปีหรือ 365 วัน แห่งความอาลัยในการสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ได้น้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในการรวมพลังสามัคคี ทำความดีถวายพ่อ และน้อมรำลึกถึงคำสอนของพ่อ ในการเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตให้มีสุขอย่างพอเพียงตลอดไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว