สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th Asia Pro Bobo Conference แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โชว์ ฟ้อน ดีดพิณ เพลง เพลงอุบลราชธานี ณ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 10 ตุลาคม 2560 , 11:46:54     (อ่าน 1,523 ครั้ง)


          ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม พ.ศ.2560 อาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมประชุมระดับนานาชาติพร้อมแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม 6th Asia Pro Bobo Conference ที่ มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย 
 
          โดย อาจารย์รักขิต รัตจุมพฏ อาจารย์ประจำหมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เปิดเผยว่า “ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เป็นตัวแทนของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าประชุม ที่มหาวิทยาลัยมาลายา ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2560 ซึ่งหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้คือ Pro Bono หมายถึง การตอบแทนสังคมของนักกฎหมายซึ่งก็รวมถึงนักศึกษากฎหมายด้วย และเป็นการประชุมนานาชาติที่จัดขึ้นทุกปีโดยจะหมุนเวียนกันไปตามประเทศต่างๆในเอเชีย ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 6 ได้จัดที่ประเทศมาเลเซีย โดยมี มหาวิทยาลัยมาลายาเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆอีกมากมาย มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด กว่า 500 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา ตัวแทนองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ ตลอดตัวแทนบริษัทกฎหมายระดับโลกมากมาย ถือว่านับเป็นโอกาสอันดีที่ได้ประชุมนานาชาติครั้งนี้ ทำให้ได้รู้จักกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนกฎหมายในภาคปฏิบัตินอกห้องเรียน และในอนาคตจะได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มาแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ตลอดจัดฝึกอบรมที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพัฒนาองค์ความรู้วิชาการของบุคลากรของเราให้พัฒนาแข็งแกร่งยิ่งๆขึ้นไป”
 
          ในโอกาสนี้ ทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเชิญให้นำเสนอหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ปี 2559 ว่ามีส่วนใดบ้างที่เราได้ส่งเสริมให้นักศึกษาของเรา มีจิตสำนึกที่จะออกไปทำงานตอบแทนสังคมในระหว่างเป็นนักศึกษา
 
          “หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ปี 2559 ของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในภาคการเรียนที่ 2 ต้องเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งระหว่างการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก กับวิชาการฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตั้งเป้าหมายว่าทั้งสองวิชานี้จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยปลูกฝังให้นิติศาสตร์บัณฑิตในอนาคตมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป” 
 
อาจารย์รักขิต กล่าว นำเสนอต่อที่ประชุม 
 
 
          ทั้งนี้ นอกจากการประชุมแล้ว ยังมีกิจกรรมคู่ขนาน ซึ่งทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา ได้จัดควบคู่กับการประชุมด้วย คือ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาลายา ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง วันที่ 5 ตุลาคม 2560 โดยทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตอบรับ พร้อมส่งนักศึกษาเข้าร่วมด้วยจำนวนสองคน คือ นายณัฐพงษ์ ป้องแสง ชั้นปีที่ 3 และ นางสาววิภาดา คูณทรัพย์ ชั้นปีที่ 4  ร่วมกับนักศึกษากฎหมายอื่นๆ อีก รวม 70 คน จาก สหราชอาณาจักร อินโดนีเซีย จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย และประเทศอื่นๆ
 
          โดยในวันสุดท้ายของการประชุมแล้ว นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าว ยังได้เข้าร่วม Workshop เรื่อง Street Law หรือ การเผยแพร่กฎหมายให้แก่ประชาชนนอกพื้นที่มหาวิทยาลัย และร่วมกิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาติต่างๆ โดย ทั้งสอง ได้ โชว์การฟ้อนรำ พร้อมดีดพิณเพลง อุบลราชธานี ดนตรีพื้นบ้านอีสาน เรียกเสียงปรบมือ ในงานอีกด้วย 
 
          นายณัฐพงษ์ ป้องแสง และ นางสาววิภาดา คูณทรัพย์ ทั้งสองต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า “รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนครั้ง ได้พบเพื่อนนักศึกษานิติศาสตร์จากประเทศอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนทัศนคติ และสำคัญที่สุดคือได้ผ่านการฝึกอบรมเรื่อง Street Law ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้กับกิจกรรมของ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย (ศชปก.) ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไปในอนาคต” 
 
ข่าว อาจารย์รักขิต รัตจุมพฏ อาจารย์ประจำหมวดวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
เทอดภูมิ ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์
ภาพข่าว BABSEA CLE