สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 6 ตุลาคม 2560 , 17:54:29     (อ่าน 646 ครั้ง)


            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ อันเป็นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติหาที่สุดมิได้ โดยมี นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี และวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

          ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2347 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2394 และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2411 สิริพระชนมายุได้ 64 พรรษา

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว