สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.ม.อุบลฯ ในเวียดนาม น้อมถวายอาลัย


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 4 ตุลาคม 2560 , 21:48:44     (อ่าน 1,512 ครั้ง)


            นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเทศเวียดนาม จำนวน 19 คน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายอาลัย ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในช่วงวันที่ 26 ตุลาคม 2560

            นับเป็นอีกหนึ่งของการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 19 คน ที่กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งชาติ ฮานอย ประเทศเวียดนาม ตามหลักสูตร 3+1 นั่นคือ ศึกษาที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 ปี และศึกษาที่ ประเทศเวียดนาม 1 ปี ด้วยระยะทางที่ห่างไกลกอปรกับหน้าที่ในการเรียนที่ต้องศึกษา จึงทำให้เหล่านักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่สามารถเดินทางมาร่วมถวายอาลัยในผืนแผ่นดินไทยได้

            นางสาวศิริลักษณ์ ก้านคำ หนึ่งในนักศึกษาสาขาภาษาเวียดนาม ม.อุบลฯ ที่ประเทศเวียดนาม กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาตน และเพื่อนนักศึกษา ต่างรู้สึกใจหาย เพราะใกล้ถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ถึงแม้ว่าวันนี้ตัวจะอยู่ต่างแดนไกล แต่หัวใจจงรักภักดีต่อพระองค์เสมอ สิ่งๆหนึ่งที่นักศึกษาทุกคนพร้อมใจกันทำเพื่อพ่อ คือการร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ด้วยใจ ถวายอาลัย แด่พระองค์ นักศึกษาทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเสียสละมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนมาตลอด ตนจะขอน้อมนำคำสอนของพระองค์ ทั้งเรื่องความเพียรพยายาม ความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักใช้ รู้จักทำมาปฏิบัติในการดำรงชีวิต ขอเป็นคนไทยคนหนึ่งบนผืนโลก น้อมส่งเสด็จ สู่สวรรค์ ถวายอาลัยร่วมกับพี่น้องชาวไทยทั่วผืนแผ่นดิน

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว