สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ดูแลสังคม โครงการ UBU WATCH ม.อุบลฯ และชุมชนน่าอยู่ มอบป้ายเตือนจราจร ติดตั้งในเขตชุมชน


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 29 กันยายน 2560 , 12:05:38     (อ่าน 630 ครั้ง)


          วันที่ 29 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีมอบป้ายเตือนจราจร ใน โครงการ “UBU WATCH ม.อุบลฯ และชุมชน น่าอยู่” ปี 2560 แด่ ชาวชุมชนบ้านศรีไค ณ วัดบ้านศรีไคออก หมู่ 4 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมี อาจารย์ทรงพล อินทรเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะบุคลากร จาก สำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบ พร้อมร่วมติดตั้งป้ายเตือนจราจรตามจุดต่างๆ ในบริเวณหมู่บ้าน

          ทั้งนี้ นายอุทัย เกษมทาง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองศรีไค ในนามตัวแทนของหมู่บ้านศรีไคออก และตำบลเมืองศรีไค ได้กล่าวให้การขอต้อนรับ และกล่าวขอบคุณทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้มอบป้ายเตือนการจราจรให้แก่บ้านศรีไคออก พร้อมกับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไป ทางหมู่บ้านศรีไคออก หมู่ 4 คงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ หรือ วัสดุอุปกรณ์จากหน่วยงานของท่าน เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนต่อไป

         พร้อมกันนี้ อาจารย์ทรงพล อินทรเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า“ต้องขอขอบคุณ งานวินัยและสวัสดิภาพนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เกี่ยวข้องด้วย ที่ได้ร่วมกันจัดทำป้ายเตือนจราจร จำนวน 15 ป้าย เพื่อมอบให้แก่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักดีในเรื่องสวัสดิภาพความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา เยาวชน และประชาชนในชุมชนโดยรอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดทำโครงการ UBU WATCH ม.อุบลฯ และชุมชน น่าอยู่ ขึ้น ซึ่งในปี 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับนักศึกษา เยาวชนและประชาชนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยไปแล้ว จำนวน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองศรีไค เทศบาลคำขวาง และองค์บริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและสวัสดิภาพความปลอดภัยของนักศึกษา และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย”

          โดยในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยได้จัดทำป้ายเตือนการจราจร จำนวน 15 ป้าย รวมเป็นเงิน 12,000 บาท ให้พื้นที่รอบมหาวิทยาลัย โดย พื้นที่ที่ใช้ในการนำร่องในการดำเนินงาน คือ บ้านศรีไคออก ซึ่งประกอบไปด้วย ป้ายเตือนทางโค้ง จำนวน 4 ป้าย ป้ายเตือนทางแยก จำนวน 3 ป้าย ป้ายเตือนลดความเร็วในเขตชุมชน จำนวน 3 ป้าย ป้ายรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยโดยการสวมหมวกนิรภัย จำนวน 3 ป้าย ป้ายบอกทางไปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 2 ป้าย