สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            รมต.ประจำสำนักนายกฯตรวจเยี่ยมโครงการ ม.อุบลฯ


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 26 กันยายน 2560 , 21:20:05     (อ่าน 923 ครั้ง)


           นายออมสิน ชีวพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ตรวจเยี่ยม “โครงการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล” โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นักวิจัยฯ หัวหน้าชุมชน ครู นักเรียนให้การต้อนรับ เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2560ที่ผ่านมา

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา พยุหะ อาจารย์สาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ประสานงานโครงการ กล่าวว่า โครงการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สนองพระราชดำริ โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ โรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ ที่มีการพบปลาเสือตอลายเล็ก เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน และชุมชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีคุณค่าในท้องถิ่น ซึ่งมีกิจกรรม แบ่งเป็น  การฝึกอบรมนักเรียนในพื้นที่ที่มีการพบปลาเสือตอลายเล็ก การบูรณาการกิจกรรมอนุรักษ์ฯในรายวิชาต่างๆในโรงเรียน การตั้งศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียนในพื้นที่ และในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การสร้างเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาเสือตอลายเล็กที่โรงเรียน ชุมชน และอบต. ที่มีส่วนร่วม