สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าแห่งใหม่ Love Farmer Center & Biz Shop Amnatcharoen


โพสโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     โพสวันที่ 25 กันยายน 2560 , 15:02:09     (อ่าน 368 ครั้ง)


โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ เปิดศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า

Love Farmer Center & Biz Shop Amnatcharoen

--------------------------------

          นายจักรพงศ์  กฤติวัฒนพงษ์ ผู้จัดการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับผู้มีเกียรร่วมพิธีเปิด "ศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้า Love Farmer Center & Biz Shop Amnatcharoen" ณ หอนาฬิกาจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายสิริรัฐ  ชุมประการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดศูนย์และ และให้เกียรติเยี่ยมชมร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการกลุ่มบิสคลับอำนาจเจริญ และเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานจำนวนมาก

---------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ข่าว/

ศักดิ์ดา  อุระ เจ้าหน้าที่ประสานงานภาคอุตสาหกรรม โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ ภาพ