สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯจัดงาน


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 24 กันยายน 2560 , 20:43:56     (อ่าน 1,533 ครั้ง)


              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จัดงาน วันน้อมรำลึกถึง “พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย” เนื่องใน วันมหิดล 24 กันยายน 2560 จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยมี รองศาสตราจารย์ นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นประธาน นำประกอบพิธี เปิดกรวยดอกไม้ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ และวางพวงมาลา และ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข กล่าวรายงาน ตัวแทน องค์กร คณะ/หน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และนักศึกษาเข้าร่วมวางพวงมาลาตามลำดับ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

            วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ในฐานะ “พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย” ซึ่งพระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ตลอดระยะเวลา 12 ปี ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และมีการพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ  ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงกำหนดจัดงาน วันมหิดลขึ้น เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทย

             ในส่วนของการจัดงาน วันมหิดลนอกจากจะมีพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วางพวงมาลา และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ ยังมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่วิ่งเพื่อการกุศล " Mahidol Day Run To Give " สานต่อเจตนารมณ์ของพระราชบิดา เนื่องในวันมหิดล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เส้นทางในพื้นที่เทศบาลเมืองนครอุบลราชธานี แบ่งเป็นระยะทาง 10.4 กม. และ 2.4 กม. โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก ในช่วงเช้าของวันที่ 24 กันยายน 2560

                                                                  เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว

                                                                  เทอดภูมิ  ทองอินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ภาพ