สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุบลฯ ประจำเดือน กันยายน 2560


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 20 กันยายน 2560 , 14:27:42     (อ่าน 346 ครั้ง)


          
          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ นางนลินี ธนสันติ ผู้อำนวยการกองกลาง และ นายเพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ฯ เป็นตัวแทนเข้าร่วม กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กันยายน 2560 ซึ่งในครั้งนี้มี หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมเป็นเจ้าภาพและให้การรับรองแก่หน่วยงานราชการต่างๆภายในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี  ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 
          ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมพบปะระหว่างส่วนราชการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความคุ้นเคยพร้อมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และร่วมแสดงความคิดเห็น ระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยใช้ชื่อการประชุมดังกล่าวว่าการประชุม “สภากาแฟจังหวัดอุบลราชธานี” ประจำปี 2560 ซึ่งกำหนดจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง และให้ส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนต่างๆ ได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน