สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จัดอบรมพร้อมประเมินระดับความรู้ IELTS TOEIC TOEFL


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 19 กันยายน 2560 , 10:07:37     (อ่าน 484 ครั้ง)


          ในระหว่างวันที่ 9 -15 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดอบรมเตรียมสอบประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย IELTS  TOEIC  TOEFL ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
 
          ทั้งนี้เพื่อให้ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสในการ ทดสอบประเมินระดับความรู้ทางภาษาของตนเองในระดับเบื้องต้น และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เพื่อเตรียมตัวสอบประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS  TOEIC  TOEFL ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
          โดย ในวันที่ 9 กันยายน 2560 เป็นในส่วนของ โครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ IELTS  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์สอบ IELTS 2 ท่าน คือ คุณวีณารัตน์ ใจทัศน์กุล และคุณสิริกร ธนธรรมปรีดา พร้อมผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน พร้อมกันนี้ ในวันที่ 12 กันยายน 2560 จะเป็นโครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEIC  ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากศูนย์สอบ TOEIC 2 ท่าน คือ คุณสุชาณุช สินธุพันธ์ และคุณปืนไทย นนทโคตร จำนวนผู้เข้าร่วม 95 คน และ วันที่ 15 กันยายน 2560 คือโครงการอบรมเพื่อเตรียมสอบ TOEFL  โดย ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วย อธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ จำนวนผู้เข้าร่วม  53 คน