สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมใจเป็นหนึ่งจัดทำดอกไม้จันทน์ 99,999 ดอก ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


โพสโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     โพสวันที่ 18 กันยายน 2560 , 20:27:18     (อ่าน 244 ครั้ง)


ม.อุบลฯ ร่วมใจเป็นหนึ่งจัดทำดอกไม้จันทน์ 99,999 ดอก

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

----------------------------------

          เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “การจัดทำดอกไม้จันทน์ถวาย จำนวน 99,999 ดอก เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 99,999 ดอก ให้แก่ ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี รับมอบดอกไม้จันทน์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับแจกจ่ายประชาชน เพื่อใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัย เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ และพิธีถวายดอกไม้จันทน์ที่กำหนดจัดขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 ที่ใกล้จะถึงนี้

          รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ตลอดจนการจัดเตรียมสถานที่เกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และมอบหมายให้กรมพัฒนาชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแกนหลักในการประสานแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทำดอกไม้จันทน์ โดยมีหลักการจัดทำต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทำ ต้องเป็นวัสดุธรรมชาติ ติดไฟง่าย ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือปฏิกิริยาเคมี ซึ่งทางจังหวัดอุบลราชธานีกำหนดเป้าหมายการจัดทำ จำนวน 999,999 ดอก และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงเห็นควรจัดทำโครงการ “บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมใจจัดทำดอกไม้จันทน์ จำนวน 99,999 ดอก ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทาลัยอุบลราชธานี ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับความร่วมมือในการจัดทำดอกไม้จันทน์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย กองบน 21 กาชาดอุบลราชธานี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เรือนจำกลางจังหวัดอุบลราชธานี ผู้ปฏิบัติธรรมจิตอาสาวัดหนองป่าพง ชมรมผู้สูงอายุบัวงาม ชมรมผู้สูงอายุวัดหนองบัว ชมรมลีลาศสามัคคี ชมรมรักป่าไม้ ชมรมผู้สูงอายุ สำนักงาน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และชุมชนต่างๆ เพื่อนำไปสมทบกับทางจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจะได้นำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อไป

-------------------------------

นางทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว