สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            



ม.อุบลฯร่วมพิธีถวายราชสักการะเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 , 12:13:05     (อ่าน 736 ครั้ง)


             ดร.จุฑามาศ หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำบุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และ เป็นการเทิดพระเกียรติรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานนำประกอบพิธี พร้อมกล่าวคำสดุดี ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

               สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 27 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย และพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญตลอดรัชกาลของพระองค์ ทั้งด้านการทหาร วรรณคดี และการทูต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จดำรงราชสมบัตินานถึง 32 ปี และเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พุทธศักราช 2231 สิริพระชนมายุ 56 พรรษา

              ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ วันที่ 11 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงต่อแผ่นดินไทย

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว