สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ เปิดคลังสมองจัด


โพสโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     โพสวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 , 16:59:39     (อ่าน 531 ครั้ง)


ม.อุบลฯ เปิดคลังสมองจัด “งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21” ยิ่งใหญ่

-----------------------------------

           เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัด “งานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21” ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้นำข้อมูลและความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการตัดสินใจที่จะเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาตามความถนัด ความสนใจและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ให้มีความใกล้ชิดผูกพันและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการให้บริการทางการศึกษาสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง อีกทั้งยังเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษานักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่บริเวณอีสานใต้ของประเทศไทยให้มีโอกาสพัฒนาทัดเทียมกับภูมิภาคอื่นได้ สำหรับในปีนี้ มีสถาบันระดับอุดมศึกษาชั้นนำ จากภาครัฐ 29 สถาบัน และภาคเอกชน 41 สถาบัน รวมทั้งสิ้น จำนวน 70 สถาบัน ที่แจ้งความประสงค์และออกบูธนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 90 บูธ และในปีนี้ก็เหมือนกับทุกปีที่ กำหนดให้มีกิจกรรมดีๆ และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงสำหรับทุกคนที่สนใจและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเกียรติจาก นางศศิธร  อหิงสโก ผู้จัดการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “วิธีรับบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับผ่านส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2561” และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีข้อสงสัยซักถาม ต่อด้วยกิจกรรมสนุกสนานบนเวทีที่สลับกับกิจกรรม ถาม – ตอบ และมีของรางวัลมามอบให้มากมาย สนุกสนานกับพี่ๆ ทีมงานคุณภาพที่ให้ความสนุกสนานน้องๆ ตลอดการจัดงานทั้ง 2 วันเต็มๆ และได้เตรียมรางวัลเยอะแยะมามอบให้สำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรมนันทนาการจากผู้แทนสถาบันต่างๆ จำนวนมาก

          ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับงาน “นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 21”  ที่ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดขึ้นครั้งนี้ มีโรงเรียนมัธยมศึกษาที่แจ้งความประสงค์และนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 12,000 คน ซึ่งไม่นับรวมผู้ที่สนใจและเข้าชมงาน สืบเนื่องจากกระแสตอบรับดีมาก และเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียน นักศึกษา คุณครู ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจที่ได้แวะมาเยี่ยมชมงานต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจและได้รับประโยชน์จากงานนี้มาก ไม่ว่าจะเป็นการได้ความรู้เพื่อไว้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อศึกษาต่อ การได้พบปะพูดคุยกับรุ่นพี่ การได้รับคำแนะนำดีจากสถาบันศึกษาที่มาร่วมออกบูธทั้งภาครัฐและเอกชนที่ขนเอาความรู้มาฝากน้องๆ ทุกๆ คนอย่างเต็มที่แล้วยังได้รับความสนุกสนาน ตื่นเต้นที่ได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์กับเพื่อนๆ ต่างสถาบัน จึงจะสังเกตได้ว่าน้องๆ ที่มาร่วมงานจะมีความสดชื่น ร่าเริงเป็นพิเศษ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในฐานะเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งนี้เห็นแล้วก็ชื่นใจกับความสำเร็จในการจัดงานทุกครั้ง งานนี้จะไม่สำเร็จถ้าขาดผู้สนับสนุนที่ดีอย่างเช่น สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศที่ให้การสนับสนุนและยืนเคียงข้างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วยดีเสมอมา ต้องขอขอบคุณที่ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นความสำคัญและได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานและกิจกรรมดีขึ้นในครั้งนี้ และที่สำคัญเป็นงานที่...ฟรี...ตลอดการจัดงานก็ว่าได้

-------------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว