สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมกิจกรรมวัดเชิดชูบูชาบรรพชนเทียน ปราชญ์แห่งเทียน ครูเทียน ช่างเทียนพรรษา อุบลฯ


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 , 14:14:44     (อ่าน 323 ครั้ง)


          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นางสาวมัณฑนา เจือบุญ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นตัวแทน ร่วมทำบุญก่อนวันเข้าพรรษาเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชนเทียน ปราชญ์แห่งเทียน ครูเทียน ช่างเทียนพรรษาอุบลราชธานี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นำตัวแทนจากหน่วยงานราชการ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า และปัจจัยไทยธรรม ของแต่ละหน่วยงานได้รวบรวมนำมาถวายร่วมกัน ณ ศาลาการเปรียญวัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี