สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ร่วมใจ ปฏิญาณตนงดเหล้า เข้าพรรษา วันงดดื่มสุราแห่งชาติ


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 , 14:49:15     (อ่าน 1,012 ครั้ง)


เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนานักศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนำนักศึกษา ปฏิญาณตนงดเหล้า เข้าพรรษา โดยมี นายครรคิด  เครือวัลย์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนานักศึกษา นำ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา กว่า 200 คน ได้กระทำพิธีปฏิญาณตนงดเหล้า บวชใจ เพื่องดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

            ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนกิจกรรม" งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ให้ดำเนินงานให้เหมาะสมตามบริบทของหน่วยงาน รวมทั้งมุ่งหวังให้สังคมได้ตระหนักถึงอันตรายของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระตุ้นให้ประชาชนลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์