สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี (OD) ประจำปีงบประมาณ 2560 รุ่นที่ 2


โพสโดย ยุวดี ชูรัตน์     โพสวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 , 11:22:35     (อ่าน 344 ครั้ง)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี (OD)ประจำปีงบประมาณ 2560  รุ่นที่ 2  วันที่ 29 มิถุนายน –1 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม