สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ก้าวสู่..ปีที่13 แห่งการสถาปนา คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 29 มิถุนายน 2560 , 16:38:34     (อ่าน 995 ครั้ง)


              วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี นับว่าเป็นวันคล้ายวันสถาปนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปี 2560 ครบรอบ 13 ปี ในการก่อตั้ง จัดให้มีกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ การเสวนาทางวิชาการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน” ณ อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ (อาคารคณะนิติศาสตร์หลังใหม่) และอาคารศูนย์เครื่องมือกลางฯ โดยมี อาจารย์สมบัติ วอทอง คณบดีผู้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรลือ คงจันทร์ อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กร เข้าร่วมงานจำนวนมาก

              อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ กล่าวว่า ในส่วนของการเสวนาทางวิชาการหัวข้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งรับเกียรติจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านที่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนักวิชาการระดับประเทศ และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นำโดย ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายประวิทย์ เปรื่องการ อดีตผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์  สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  นายวิรัตน์ สุขกุล ประธานเครือข่ายปฏิรูปอำนาจเจริญ นายสหรัฐ โนทะยะ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ดำเนินการเสวนาโดย นายชัช วงศ์สิงห์ ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            ทั้งนี้ ปี 2560 ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญฉบับ ดังกล่าว อีกทั้งลักษณะเด่นของคณะนิติศาสตร์ มีความใกล้ชิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนมาโดยตลอด จึงจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ทางด้านกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายรัฐธรรมนูญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเวทีการนำเสนอมุมมองด้านวิชาการ ที่นำมาสู่การพัฒนาประเทศต่อไป

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว