สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นิติศาสตร์ ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัด


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 29 มิถุนายน 2560 , 16:16:43     (อ่าน 679 ครั้ง)


          เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง U2 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ มี นายณัฐฐ์ฐนนท์ ประคองใจ ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี และ นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดี คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ลงนามในบันทึก พร้อมนายอรรถพงศ์ กาวาฬ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ นางมณฑิรา แก้วตา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อให้เกิดการร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกฎหมายและการบริหารงานด้านกระบวนการยุติธรรมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

         ทั้งนี้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในครั้งนี้จะมุ้งเน้นส่งเสริมให้เกิดการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในด้านการเผยแพร่ความรู้ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกฎหมาย และบริหารงานยุติธรรม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน พร้อมให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย และการบริหารงานยุติธรรม

         ในพิธีมีบุคลากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี เรือนจำกลางอุบลราชธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมในพิธีลงนามครั้งนี้ด้วย

          โดย นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กล่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ว่า “คณะนิติศาสตร์มีความประสงค์จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีเวทีและพื้นที่ในการฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาเกี่ยวกับกฎหมาย และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายให้กับชุมชนหรือสถานที่จริง ซึ่งทางคณะนิติศาสตร์มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมงานกับทางจังหวัดมากขึ้น อีกทั้งทางคณะมีเป้าหมายที่จะผลิตงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอยู่แล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในภายภาคหน้าหากเกิดการร่วมมือกันทางวิชาการนี้ขึ้น และขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในครั้งนี้อีกด้วย”