สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ โชว์เจ๋ง...


โพสโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     โพสวันที่ 27 มิถุนายน 2560 , 19:26:42     (อ่าน 891 ครั้ง)


ม.อุบลฯ โชว์เจ๋ง...

“หนังสือประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” ด้วยเทคโนโลยี AR ครั้งแรกของอุบลฯ

----------------------------------

               คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อจัดทำ “หนังสือ AR ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” โดยมี ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นหัวหน้าโครงการจัดทำหนังสือดังกล่าว โดยการศึกษา รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประเทศในอาเซียน ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย มุ่งเน้นส่งเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าความงามของศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ ทั้งนี้ นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหัวหน้าโครงการจัดทำหนังสือดังกล่าว เข้าพบและนำหนังสือ “หนังสือ AR ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” มามอบพร้อมทั้งสาธิตวิธีชมภาพ 3 มิติด้วย ซึ่งก็ได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เข้าพบและเพื่อนำเรียนถึงวัตถุประสงค์ รูปแบบ และวิธีการจัดทำหนังสือตลอดจนหลักการและเหตุผลการจัดทำหนังสือในครั้งนี้ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบโดยละเอียด และถือโอกาสขออนุญาตนำภาพวีดีโอที่ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาเที่ยงชมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีของเรา เพื่อเป็นเกียรติแก่ทางมหาวิทยาลัยและทีมผู้จัดทำหนังสือ ซึ่งท่านได้ให้การอนุญาตและยินดีให้ใช้ภาพดังกล่าวได้ เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์และเกียรติประวัติที่จะบันทึกไว้ครั้งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้มีการจัดทำ “หนังสือ AR ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” ขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี และครั้งแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ และเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี แห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีของเรา ซึ่งเป็นเรื่องที่สร้างความปิติยินดีและภาคภูมิใจแก่ชาวจังหวัดอุบลราชธานีของเราเป็นอย่างยิ่ง ที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เร่งเห็นความสำคัญและอนุญาตให้นำภาพของท่านมาบันทึกเพื่อเผยแพร่ไว้ในวีดีโอ “ประวัติประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” ครั้งนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทีมผู้จัดทำหนังสือขอขอบพระคุณท่าน ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นอย่างสูงยิ่งมา ณ โอกาสนี้

                 ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางจังหวัดต้องขอขอบคุณทางคณะวิทยาศาสตร์ และทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้กำหนดและจัดทำโครงการดีๆ แบบนี้ขึ้นมา เพื่อบริการวิชาการและช่วยกันคนละไม้ละมือในการเป็นสื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้ที่ทันสมัย และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีของเราให้แก่นักศึกษา และเยาวชน ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจได้รับทราบถึงการนำเอาเทคโนโลยี AR ที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการนำเสนอที่สร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากในครั้งนี้ และต้องขอขอบคุณ ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร และผู้ร่วมโครงการ ซึ่งได้มอบสิ่งดีๆ ให้แก่จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นอีกหน้าหนึ่งของบันทึกประวัติศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานีเราว่าเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำ “หนังสือ AR ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี”ที่ทันสมัยขึ้น โดยใช้แอพส่องดูลายเทียนพรรษาแบบ 3 สามมิติได้อย่างสวยงาม พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือ AR ในรูปแบบไฟล์ PDF และยังสามารถดาวน์โหลดเพื่อชมคลิปวีดีโอ “ประวัติประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” ได้อีกด้วย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฉลอง 116 ปี ของการจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในปีนี้ ซึ่งทางทางเทศบาลนครจังหวัดอุบลราชธานี ก็ได้กำหนดการจัดงานแห่เทียนขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2560 โดยกำหนดให้วันที่ 8 กรกฎาคม 2560 เป็นวันรวมต้นเทียนที่แต่ละคุ้มวัดต่างๆ จะนำต้นเทียนที่เข้าประกวดมารวมกัน ณ บริเวณรอบทุ่งศรีเมือง และในวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 จะเป็นวันงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีที่มีความสวยงามและในปีนี้จะจัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าหลายๆ ปี ที่ผ่านมา จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาชมความงามของขบวนประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีของเรานะครับ รับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

                 ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า สำหรับ “หนังสือ AR  ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” เป็นหนังสือที่รวบรวมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ที่ถือว่าเป็นประเพณีที่มีความสำคัญยิ่งของจังหวัดอุบลราชธานี ตามประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน เป็นประเพณีที่สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่จังหวัดอุบลราชธานีสืบมา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม “งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” ให้มีความโดดเด่นและน่าสนใจติดตามมากยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่นักศึกษาและเยาวชนผ่านทางสื่อและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่และทันสมัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิยาลัยอุบลราชธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญประเพณีดังกล่าว จึงได้จัดทำ “หนังสือ AR  ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อนำเสนอข้อมูลและภาพเกี่ยวกับเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยหนังสือเล่มนี้ จะใช้ควบคู่กับอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตที่เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ติดตั้งโปรแกรม 3D Ubon Candle AR Book” ไว้แล้ว ซึ่งสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว ได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sciubu.Waxbook จากนั้นใช้กล้องส่องไปยังรูปภาพ (มาร์คเกอร์) ที่กำหนดไว้ในหนังสือ ก็จะปรากฏภาพเทียนพรรษาแบบ 3 มิติขึ้น ในฐานะหัวหน้าโครงการและเป็นผู้จัดทำหนังสือหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “หนังสือ AR ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” จะเป็นอีกสื่อหนึ่งที่มีเทคนิคการนำเสนอรูปแบบใหม่ ที่ทันสมัย และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาถ่ายทอดความรู้ด้านการสืบสานงานศิลปกรรม การทำเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อจะได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย และสาธารณชนในรูปแบบใหม่สืบต่อไป และสำหรับท่านที่สนใจ “หนังสือ AR  ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” สามารถดาวน์โหลดไฟล์ (รูปแบบ PDF) ได้ที่ http://www.sci.ubu.ac.th/download/UbonCandleARBook.pdfและสามารถเข้าชมวีดิโอ “ประวัติประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี” ได้ที่ https://youtu.be/D5D4rWMIEsE

 

------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ผู้ร่วมโครงการภาพ/ข่าวรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1