สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ สืบสานบุญประเพณี ฮีต12 คลอง 14 บุญเดือนเจ็ด : บุญซำฮะ


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 26 มิถุนายน 2560 , 16:04:59     (อ่าน 1,328 ครั้ง)


          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมสืบสานประเพณี “ฮีต 12 คลอง 14” บุญเดือนเจ็ด : บุญซำฮะ ปีที่ 5 ประจำปี 2560 เพื่อชำระล้าง ทำให้สะอาด ทั้งภายในและนอกร่างกาย สิ่งของสถานที่เคารพบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน นำบุคลากร และนักศึกษา ทำความสะอาดพื้นที่ ประกอบพิธีบวงสรวงศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และทำบุญเลี้ยงพระ เมื่อวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2560ที่ผ่านมา

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า บุญซำฮะ นับว่าเป็นหนึ่งโครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จัดต่อเนื่องมาทุกปี ภายใต้โครงการประเพณีบุญเดือนเจ็ด : บุญซำฮะ ปีที่ 5 ซึ่งเป็นประเพณีอีสานใน “ฮีต 12 คลอง 14”  ทั้งนี้ ซำฮะ หรือ ชำระ หมายถึง การทำให้สะอาด ปราศจากมลทิน การทำความสะอาดทั้งภายในและนอกร่างกาย สิ่งของสถานที่เคารพบูชา สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต บุญซำฮะ อาจจะเรียกว่าเป็นบุญเบิกบ้าน หรือ บุญบ้าน ซึ่งในงานบุญนี้ ตามความเชื่อ นอกจากจะทำพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายแล้ว ยังต้องมีการทำพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านและประชาชน ดังนั้น เพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงาม ดังกล่าว คณะพยาบาลศาสตร์ จึงกำหนดจัดงานบุญขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้ตระหนัก ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันงามให้คงอยู่สืบไป อีกด้วย

            ในส่วนของกิจกรรม บุญซำฮะ แบ่งกิจกรรมเป็น การทำความสะอาดพื้นที่มหาวิทยาลัย บริเวณศาลพระพรหม ศาลพระภูมิ ศาลตายาย ด้วยเครื่องบูชาบวงสรวง กิจกรรมการทำบุญถวายภัตราหารเพล และฟังธรรมเทศนา ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษา บุคลากร ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกด้วย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯกล่าว

                                                     เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว