สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            UBU Spark จับมือ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บุกห้างดังโชว์...


โพสโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     โพสวันที่ 23 มิถุนายน 2560 , 07:14:32     (อ่าน 552 ครั้ง)


UBU Spark จับมือ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บุกห้างดังโชว์... “มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมเครือข่าย” NESP Innovation Fair 2017

---------------------------------------------------

               โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Spark)ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์ประสานงานภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานีจัดงาน “มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” NESP Innovation Fair 2017 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2560 ณ ลานอะความเรี่ยม ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต  ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดและมอบรางวัล NESP InnovationAward สาขานักธุรกิจนวัตกรรม รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายพีรดนย์  ไชยมี (บริษัทสมาร์ทติ๊งคอนโทล จำกัด) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายณัฐโชค  ด้วงแพง (บริษัทบ้านออฟฟิศเทคโนโลยี จำกัด) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นายมนตรี  ธนะสิงห์ (บริษัทไลลานวัตกรรม) รางวัลชมเชย ได้แก่นางสาวอารยา  ศรีจารนัย (บริษัทลมแอนด์ฝน ออแกนิคฟาร์ม จำกัด) และสาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ชุดอุปกรณ์คัดแยกและทำความสะอาดสำหรับเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง” ผลิตโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ  ยั่งยืน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (2 ราย) ได้แก่ “ชุดผลิตคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าและน้ำยาสารเพิ่มฟองเพื่อเศรษฐกิจชุมชน” ผลิตโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรวัฒน์  สินศิริ และWalker plate” ผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนัดกิจ  ชารีรัตน์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้มีบุตรยาก” ผลิตโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาพร  อุ่นศิวิไลย์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และสร้างความตระหนักในการวิจัยพัฒนาในหมู่ภาคเอกชน ตลอดจนเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเผยแพร่ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในวงกว้างขึ้น ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย การออกบูทแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ จัดจำหน่ายสินค้านวัตกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ชมผลงานวิจัยแลนวัตกรรมที่ทันสมัย และนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในวงกว้างได้ ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าชมงาน “มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” จะได้รับความรู้และได้มีโอกาสร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจ Startup พบกับเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดงและพร้อมให้เอกชนนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ประกอบด้วย ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านอาหารและเภสัชกรรม ด้านเกษตรกรรม และด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หลากหลายผลงาน แต่ละผลงานล้วนมีศักยภาพในการนำไปต่อยอดสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทางธุรกิจ เช่นไม้เทียมจากเศษขี้เลื่อยและเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์ เครื่องปิดผนึกหลอดแอมพูลผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้มีบุตรยาก ชุดผลิตคอนกรีตมวลเบาและเซลลูล่าและน้ำยาสารเพิ่มฟองเพื่อเศรษฐกิจชุมชน เครื่องกะเทาะและทำความสะอาดถั่วดาวอินคา ชุดอุปกรณ์เสริมเพื่อคัดแยกและทำความสะอาดสำหรับเครื่องอบแห้งแบบถังหมุนด้วยรังสีอินฟราเรดร่วมกับลมร้อนปล่อยทิ้ง ข้าวเม่าแห้งคืนรูป และระบบการจัดการน้ำบนทางเท้าในเขตชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อน และการแสดงของศิลปินดารานักร้องตลอดงาน เป็นต้น

             รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ UBU Sparkต้องขอขอบคุณทางสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ และเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี จึงถือได้ว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน “มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ครั้งนี้ ตลอดจนผู้ประกอบการ Startup ที่ร่วมออกบูธจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการ Startup ชั้นนำในภูมิภาค ซึ่งจะเป็นพื้นที่แสดงสินค้าของผู้ประกอบการใหม่กลุ่ม Startupในพื้นที่ ซึ่งจะพบกับ Startup ที่สามารถนำเทคโนโลยีต่างๆ มาพัฒนาให้เป็นสินค้าไฮเทค และซื้อหาสินค้านวัตกรรมสุดล้ำภายในงานไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร อาทิ กระชายดำ ถั่วดาวอินคา ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ กวยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ปากหม้อแช่แข็ง พาสต้างาดำ เฉาก๊วยโบราณ ผลิตภัณฑ์จากโปรตีนไหม และรังไหม ตลอดจนบูธผู้ประกอบการ Startupอีกมากมายหลายบูธที่ได้นำนวัตกรรมและผลงานมาโชว์ในครั้งนี้ จึงเรียกได้ว่าเป็นงานมหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็น “ปรากฏการณ์แห่งนวัตกรรมสำหรับ Startupอย่างแท้จริง

------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว