สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สรุปผลงานทัพนักกีฬา ม.อุบลฯ ในกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 พะเยาเกมส์


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 20 มิถุนายน 2560 , 15:03:01     (อ่าน 421 ครั้ง)


          ระหว่างวันที่ 9-16  มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” โดยส่งทัพนักกีฬาบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 111 คน  ในจำนวน 11 ชนิดกีฬา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมี อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นหัวหน้าคณะนักกีฬา ม.อุบลฯ ผลสรุปการเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเหรียญ เป็นอันดับที่ 21 จากสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 60 มหาวิทยาลัย 1 สถาบัน  ได้รับเหรียญทอง 4 เหรียญ  เหรียญเงิน 3 เหรียญ  เหรียญทองแดง 12 เหรียญ รวมทั้งสิ้น 19 เหรียญ 

          ทั้งนี้ อาจารย์ทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา หัวหน้าคณะนักกีฬา ในครั้งนี้ กล่าวว่า “เสร็จสิ้น ม.อุบลฯ อยู่ในลำดับที่ 20 จาก 61 สถาบัน ขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่เสียสละแรงกาย แรงใจ เพื่อมาเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ การได้มารับหน้าที่หัวหน้าคณะนักกีฬา ทำให้ได้มีโอกาสใช้เวลาอยู่ร่วมกับนักกีฬาหลายท่าน หลายกลุ่ม แม้จะไม่ทั้งหมด แต่ก็ได้เห็นการทำงาน การอยู่ การกิน การฝึกซ้อม การบริหารจัดการต่างๆ ซึ่งต้องยอมรับว่า มีเรื่องที่ยังต้องปรับปรุงอยู่อีกมาก เพื่อให้การเข้าร่วมการแข่งขันประสบความสำเร็จมากกว่านี้ เหนือสิ่งอื่นใด เชื่อว่า เป้าหมายของการแข่งขันกีฬาคงไม่ใช่แค่เพียงเหรียญรางวัล มีสิ่งดีๆอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักเคารพกติกา ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป แพ้ครั้งนี้ ครั้งหน้าต้องดีกว่าเดิม ที่สำคัญคือมิตรภาพทั้งในระหว่างสถาบันเดียวกัน และสถาบันอื่นๆ ในสนามกีฬา ทุกคนคือนักกีฬาที่ยึดถือกฎกติกาเดียวกัน จบการแข่งขัน ทุกคนคือเพื่อนที่มีความรักในกีฬาเป็นตัวเชื่อมสัมพันธ์ ไม่มีตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งบริหาร หรือตำแหน่งปฏิบัติงานใดๆมาครอบทับ และแน่นอน การแข่งขันกีฬาคงไม่ได้มีแต่ด้านบวก ด้านลบซึ่งคือปัญหาหลายๆอย่าง ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้จากมัน และนำมาพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ต้องมองสาเหตุของปัญหาให้เจอ และแยกมันออกจากอารมณ์ความรู้สึกให้ได้ ประสบการณ์เหล่านี้ ไม่ได้หาได้ง่ายๆในบริบทของการทำงานในที่ทำงาน ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้แสดงศักยภาพและทำกิจกรรมร่วมกันนอกเหนือจากการทำงาน เพราะนั่นจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะส่งเสริมให้องค์กรเดินไปสู่เป้าหมายได้ในท้ายที่สุด "กีฬาๆเป็นยาวิเศษ" ขอยกย่องผู้คิดวลีนี้ เพราะเป็นความจริงอย่างที่สุด สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ม.พะเยา เป็นอย่างสูงครับ สำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นและประทับใจอย่างยิ่งครับ”