สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประชาสัมพันธ์ รับสมัคร UBU Ambassador รุ่นที่ 2


โพสโดย นายธนาวุฒิ ภักดียา     โพสวันที่ 15 มิถุนายน 2560 , 10:07:30     (อ่าน 394 ครั้ง)


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จะจัดโครงการทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2  (UBU Ambassadors)สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลาชธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีความรู้ความสามารถในการต้อนรับอาคันตุกะ ดูแลนักศึกษาต่างชาติและมีความพร้อมในการช่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง ซึ่งจะดำเนินโครงการในระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2560 ณ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

นักศึกษาผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ubu.ac.th/web/files_up/18f2017061415483461.pdf ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ intercoop@ubu.ac.th ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้