สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            คณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไทยลาว กับ นศ.แลกเปลี่ยน ม.จำปาสัก


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 14 มิถุนายน 2560 , 11:49:36     (อ่าน 1,418 ครั้ง)


          ระหว่างวันที่ 4- 10 มิถุนายน 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว ระหว่าง อาจารย์ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ กับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศในประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายระหว่างไทย-ลาว โดยรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมอจำปาสัก จำนวน 5 คน เป็นชาย 2 คน และหญิง 3 คน โดย เข้ามาศึกษาวิชากฎหมายของคณะนิติศาสตร์เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ พร้อมกันนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นสิริมงคลในวันปัจฉิมนิเทศอำลา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 อีกด้วย 
 
          ทั้งนี้ นายชัช  วงศ์สิงห์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรม การแข่งขัน กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ลาว ว่า “ในนามคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รู้สึกยินดีที่ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศประชาคมอาเซียน ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีมาก เป็นโครงการในระดับนานาชาติ ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ จะทำให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.อุบลฯ และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจำปาสัก กระชับความสัมพันธ์ สร้างความสมานฉันท์ สร้างความรัก ความผูกพัน ที่ดีต่อกัน พร้อมขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย ”