สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            นศ.ม.อุบลฯ ออกค่ายอาสาฯ ลงพื้นที่ชุมชนสร้างอาคารห้องสมุด เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 12 มิถุนายน 2560 , 16:38:54     (อ่าน 2,910 ครั้ง)


               ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงพื้นที่ชุมชน ออกค่ายอาสาฯ สร้างอาคารห้องสมุด เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ณ  โรงเรียนบ้านหนองกบ ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2560  โดยมี อาจารย์ทรงพล   อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพัฒนานักศึกษา และองค์การนักศึกษา ม.อุบลฯ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นักศึกษา ซึ่งมี นายทรงศักดิ์  พรหมธิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกบ และคณะครูให้การต้อนรับ และ  นายกฤตภพ  อนุพันธ์ ประธานชมรมฯ ได้นำเสนอข้อมูลพร้อมนำชมค่าย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

            นายกฤตภพ  อนุพันธ์ ประธานชมรมฯ กล่าวว่า โครงการค่ายอาสาฯ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ นักศึกษา ม.อุบลฯ ให้ความสนใจเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์  ชมรมอาสาฯ ได้เสนอโครงการ กำหนดรูปแบบการทำค่าย กำหนดลงพื้นที่ ณ  โรงเรียนบ้านหนองกบ ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นักศึกษา ทุกคณะ ทุกชั้นปี จำนวนกว่า 120 คน เข้าร่วม กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ ก่อสร้างอาคารหอสมุด เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ทาสีรั้ว ป้าย ปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่ให้สวยงาม จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆนักเรียน และยังได้เรียนรู้วิถีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมชนบท สร้างประสบการณ์ชีวิต ได้เป็นอย่างดี

                 ทั้งนี้  สิ่งสำคัญที่สุดในการออกค่ายอาสาฯ นอกจากการทำประโยชน์ให้กับสังคมร่วมกัน ซึ่งถือเป็นแนวคิดสำคัญของคนค่าย ที่ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ได้ปฏิบัติร่วมกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันแล้ว ค่ายอาสายังสร้างประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดี ทั้งการวางแผน การแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน ความรักความสามัคคี ตลอดจนประสบการณ์ดีๆในชีวิต ของชาวค่ายที่ แม้ช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ร่วมกันในช่วงเวลาอันสั้นเพียง 10 วัน แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่มีความหมายอันยาวนานของมิตรภาพ นายกฤตภพ  อนุพันธ์ ประธานชมรมฯ กล่าว

เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าว