สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ลงนาม จัดทำประกันภัยกลุ่ม (ประเภทอุบัติเหตุ) สำหรับนักศึกษา


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 12 มิถุนายน 2560 , 14:20:14     (อ่าน 499 ครั้ง)


          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดพิธีลงนามในสัญญา จัดทำประกันภัยกลุ่ม (ประเภทอุบัติเหตุ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคู่สัญญา คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการให้ความคุ้มครองการประกันชีวิตตามกรมธรรม์ประกันภัย แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมี นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นผู้แทนลงนามของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีนายอุทัย  สรรเสริญศักดิ์  ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนลงนามของบริษัทไทยไพบูลย์ ประกันภัย จำกัด พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานพัฒนานักศึกษา รวมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมบุณฑริก  สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)
 
          ทั้งนี้ นายทรงพล  อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับ บริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย ซึ่งเป็น บริษัทในเครือของ ไทยประกันชีวิต ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับด้านการให้บริการประกันชีวิตในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ในการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อมาให้บริการประกันภัยอุบัติเหตุแก่นักศึกษา ม.อุบลฯ ทางคณะกรรมการยึดประโยชน์ที่ นักศึกษาจะได้รับเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการให้บริการ การช่วยเหลือติดต่อประสานงานต่างๆ ในกรณีที่ นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ ทั้งนี้เพื่อให้สถานการณ์ได้รับการคลี่คลายหรือบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งประสบการณ์ในการให้บริการด้านประกันชีวิตของบริษัทที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้คณะกรรมการตัดสินใจเลือก บริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย เพื่อมาดูแลนักศึกษาของเรา
 
          หาก นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าสินไหมทดแทน (กรณีประสบอุบัติเหตุ) ตามกรมธรรม์ความคุ้มครองประกันภัย ได้ที่ สำนักงานพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี (หลังเก่า) โทร 045-353091 หรือติดต่อคุณกฤษกร  ปาริโชติ หมายเลขโทรศัพท์ 091-8355068