สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สุดตราตรึง นศ.ม.อุบลฯขอขมาร่างอาจารย์ใหญ่ รับและส่งร่างต่อร่างบนมือต่อมือของศิษย์ทุกคน


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 11 มิถุนายน 2560 , 22:44:17     (อ่าน 3,962 ครั้ง)


           อีกหนึ่งบรรยากาศที่คงไว้แห่งความตราตรึงใจยิ่ง สำหรับภาพของกลุ่มนักศึกษาแพทย์ฯ นศ.วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.อุบลฯ ที่เข้าร่วมพิธีสำคัญ “ขอขมาร่างอาจารย์ใหญ่” โดยมีพิธีรับและส่งร่างอาจารย์ใหญ่ ร่างต่อร่าง ส่งผ่านมือต่อมือของลูกศิษย์ทุกคน สำนึกในพระคุณของครูที่ให้ศิษย์ได้เรียนรู้ โดยรับร่างใหม่จำนวน 10 ร่าง และส่งร่างกลับจำนวน 12 ร่าง โดยมี นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นำประกอบพิธี พร้อมด้วยอาจารย์ และนักศึกษาที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วม ณ ห้องมหกายวิภาคศาสตร์ ชั้นล่าง อาคารคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

            ผศ.ดร.รัตนา เล็กสมบูรณ์  อาจารย์ประจำวิชากายวิภาคศาสตร์ กล่าวว่า พิธีขอขมาร่างอาจารย์ใหญ่ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณ ที่ผู้เสียสละร่างกาย เพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยพิธีได้มีตัวแทนนักศึกษานำกล่าวคำขอขมาต่ออาจารย์ใหญ่ นักศึกษาตั้งแถวทอดยาวส่งร่างอาจารย์ใหญ่ที่ห่อด้วยผ้าขาว ส่งต่อร่างต่อร่าง ส่งผ่านมือต่อมือของลูกศิษย์ทุกคน พร้อมนำส่งขึ้นรถ ซึ่งมีร่างใหม่ จำนวน 10 ร่าง ร่างอาจารย์ใหญ่ที่นำกลับ จำนวน 12 ร่าง ซึ่งจะมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2560 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

              ในส่วนของห้องมหกายวิภาคศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ ปัจจุบันมีร่างอาจารย์ใหญ่ จำนวน 42 ร่าง แบ่งเป็นร่างคนจำนวน 22 ร่าง และร่างโครงกระดูก จำนวน 20 โครง ซึ่งนักศึกษาแพทย์ฯ ชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 จะได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาทิ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เข้าศึกษาเรียนรู้ร่างอาจารย์ใหญ่ด้วย ซึ่งอาจารย์ใหญ่ นับว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นผู้เสียสละร่างกาย เพื่อการศึกษา นำมาสู่การเรียนรู้ระบบร่างกายมนุษย์ สู่การดูแลรักษาชีวิตของผู้คนบนผืนโลกใบนี้ให้คงอยู่สืบไป

ชมคลิ๊บ www.youtube.com/watch?v=jZ9Gb0R7DQE

                                                                           เพลิน  วิชัยวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ ม.อุบลฯ / ข่าวรายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1