สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ จัด โครงการวิจัยการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ อำเภอเขมราฐ(สนับสนุนทุนวิจัยโดย สกว)


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 5 มิถุนายน 2560 , 10:18:29     (อ่าน 528 ครั้ง)


          วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยโครงการวิจัยการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี (สนับสนุนทุนวิจัยโดย สกว) และโครงการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาเมืองเขมราฐ (สนับสนุนทุนวิจัยโดย พอช) ได้ร่วมกับนักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์พร้อมทั้งคณาจารย์จำนวน 28 คน ร่วมทำกิจกรรมวาดภาพเพื่อสร้างสำนึกรักษ์ท้องถิ่น กับเยาวชนเขมราฐ
 
          ทั้งนี้ การนำคนรุ่นใหม่มาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ประวัติของเมืองและเพื่อให้เกิดสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของเมืองผ่านงานด้านสถาปัตยกรรม ข้อมูลงานด้านสถาปัตยกรรมนี้ยังสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการทำผังแม่บทของเมืองและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตได้อีกด้วย
 
          ซึ่งปัจจุบัน ด้วยอัตลักษณ์ของมืองเขมราฐ ทำให้เมืองกลายเป็นสถานที่ที่ติดในรายการเมืองที่ต้องมาเที่ยวของนักท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ผลักดันสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงกายภาพและเชิงสังคมวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชิวิตของคนเมืองเขมราฐ ทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การสนับสนุน ผ่านการให้การบริการทางวิชาการ เพื่อ สร้างสำนึกรักษ์ท้องถิ่นด้วยกิจกรรมการวาดภาพที่มีส่วนร่วมกับเยาวชนของเขมราฐเยาวชนเขมราฐ จาก โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม(มัธยมศึกษา) และโรงเรียนเขมราฐ (ประถมศึกษา) และร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ของวัฒนธรรมด้านสถาปัตยกรรมที่พบในเทศบาลเมืองเขมราฐ