สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 1 มิถุนายน 2560 , 16:12:13     (อ่าน 319 ครั้ง)


          วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมมอบของที่ระลึก ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560  ณ ห้อง U2 ชั้น 1 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมนำเสนอข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้ดำเนินมาตลอดปี 2559 จนถึงปัจจุบัน และสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ซึ่งจะสิ้นสุดการดำรงค์ตำแหน่งในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการชุดต่อไป โดยมี นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ ประธานคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม พร้อมให้ข้อเสนอและแนวทางการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในภาพรวม