สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ม.อุบลฯ ครั้งที่ 6 ดึง นศ.16 ประเทศทั่วโลก ศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 , 14:05:36     (อ่าน 1,593 ครั้ง)


          วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดพิธีเปิด โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 ขึ้น ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวในพิธีเปิดพร้อมกล่าวให้การต้อนรับ นักศึกษา จาก 16 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ประเทศออสเตเรีย ราชาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศอิสราเอล สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐรวันดา สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ราชอาณาจักรไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งมีระยะเวลาจัดกิจกรรมใน ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2560 ณ จังหวัดมุกดาหาร

         โดยในวันที่ 29 พฤษภาคม ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การปลูกบัว” ดอกไม้ประจำจังหวัดอุบลราชธานี และการบรรยายประวัติความเป็นมายาวนานของดอกบัวในวัฒนธรรมของชาวอุบลฯ และประเทศไทย ทั้งในเรื่องการปลูกเพื่อประดับตกแต่งสวยงาม เพื่อการประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมลงพื้นที่จริงโดยการลงปลูกบัวในสระน้ำ ซึ่งได้รับความสนใจจาก เยาชนชาวต่างชาติ ที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการแสดงวัฒนธรรมประจำชาติของแต่ละประเทศ ณ โรงแรมยูเพลส ม.อุบลฯ     

          ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อนหน้านี้ได้จัดกิจกรรมมาแล้ว 5 ครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มองไปถึงการศึกษาแลกเปลี่ยน สร้างความเข้าใจในพหุวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่าง ผ่านการเรียนรู้และการทำกิจกรรมร่วมกันของ นักศึกษา จากประเทศต่างๆ ทำให้เกิดการแชร์ความรู้ ซึ่งจะได้รับความรู้ ผ่านประสบการณ์ตรง อีกทั้งยังเป็นการตอบรับนโยบาย ของภาครัฐที่ต้องการให้ เยาวชน และนักศึกษา ได้เรียนรู้ภาษา ในสังคมประชาคมอาเซียน  

          พร้อมกันนี้ นางสาวสุธารัตน์ สาธุการ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเเพยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวถึงความรู้สึกในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า”ค่ายนี้เป็นมากกว่าแค่ค่าย พวกเราได้เรียนรู้และลองทำอะไรที่ไม่เคยทำ ได้ดูออร์กานิกฟาร์ม ได้นอนโฮมสเตย์ ได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆ และได้เพื่อนใหม่จากหลายๆประเทศ ทำให้เกิดเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างกัน ในขณะเดียวกันก็เกิดความตระหนักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยของเราเอง ที่สำคัญ ค่ายนี้ทำให้พวกเรามีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ได้ฝึกการสื่อสาร ฝึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และการดูแลชาวต่างชาติ ซึ่งหนูชอบมากๆ มันสนุก รู้สึกว่าการใช้ภาษาอังกฤษไม่น่ากลัวอย่างที่คิด กิจกรรมที่จัดก็ไม่น่าเบื่อ เน้นการกระตุ้นให้เราคิดและหาคำตอบด้วยตัวเอง รวมทั้งการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ผ่อนคลาย สนุกมาก ไม่เครียดเลย ในความคิดของหนู ค่ายนี้เป็นค่ายที่ดีที่สุดอีกหนึ่งค่ายเลยค่ะ”

                ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้นับได้ว่าเป็น ครั้งที่ 6  แล้ว เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เสริมสร้างการใช้ภาษาผ่านประสบการณ์จริง อีกทั้งยังเป็นการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันคู่สัญญา พร้อมขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้เป็นที่รู้จัก