สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ลงนามสัญญาร่วมกับ ธ.ไทยพาณิชย์ฯ ทำบัตร นศ. ที่ให้บริการเงินด่วนในบัตรเดียวกันได้


โพสโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     โพสวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 , 19:41:56     (อ่าน 690 ครั้ง)


ม.อุบลฯ ลงนามสัญญาร่วมกับ ธ.ไทยพาณิชย์ฯ ทำบัตร นศ. ที่ให้บริการเงินด่วนในบัตรเดียวกันได้

---------------------------------------

          เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้อนรับ นายทวี  พูนลาภมงคล ผู้อำนวยการอาวุโส Product Structuring ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นสักขีพยายานพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงนามสัญญาให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาที่เป็นบัตรบริการเงินด่วนได้ในบัตรเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2560 – 2564 ร่วมกับ นายทวี  พูนลาภมงคล ผู้อำนวยการอาวุโส Product Structuring ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และเป็นตัวแทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาดังกล่าว นายสิทธิกร  ดิเรกสุนทร ผู้อำนวยการอาวุโสลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 4 Client Coverage 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำเสนอรูปแบบและคุณสมบัติของบัตรประจำตัวนักศึกษาและลงนามเป็นสักขีพยานในสัญญาความร่วมมือการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 – 2564 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวดี  กงเพชร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และลงนามเป็นสักขีพยานในสัญญาความร่วมมือการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมทั้งเป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการลงนามสัญญาให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาครั้งนี้  เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สามารถใช้เป็นบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต ในบัตรเดียวกันได้ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการทางการศึกษาและการบริการทางการเงินแก่นักศึกษา ที่เป็นบัตรบริการเงินด่วนได้ในบัตรเดียวกัน ประจำปีการศึกษา 2560 – 2564 รวมระยะเวลา 5 ปี ณ ห้องบอลรูม C โรงแรมยูเพลส มหาวิยาลัยอุบลราชธานี

------------------------------------

ทิพย์วรรณ  เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพ/ข่าว