สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3


โพสโดย นายธนาวุฒิ ภักดียา     โพสวันที่ 17 มีนาคม 2559 , 10:12:16     (อ่าน 818 ครั้ง)


สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 ขึ้น ณ ออโรร่า รีสอร์ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 7-10 มีนาคม 2559 โดยมีดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมค่าย และได้รับเกียรติจาก คุณลดา ภู่มาศ นักการทูตชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม กรมอาเซียน บรรยายความรู้เกี่ยวกับอาเซียน และตอบข้อซักถามจากนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจำนวน 52 คน และนักศึกษาจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 28 คน จากมหาวิทยาลัยต่อไปนี้

1.      Meanchey University, Cambodia

2.      Ganesha University of Education, Indonesia

3.      Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

4.      Yangon Technology University, Myanmar

5.      University of Philippines Diliman, Philippines

6.      LASALLE College of the Arts, Singapore

7.      Hue university of Sciences, Vietnam

ซึ่งโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน และเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไทย และประเทศสมาชิกอาเซียนจากกิจกรรมต่าง ๆ ในค่าย ร่วมกับนักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียน เช่น การศึกษานอกสถานที่ การแก้ปัญหาในกลุ่ม และการพูดคุยแลกเปลี่ยนในมิติต่าง ๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้สามารถส่งเสริมนักศึกษาให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังได้เรียนรู้วัฒนธรรม แนวความคิด และลักษณะของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนด้วยความสนุกสนาน และเพิ่มพูนประสบการณ์ทางภาษา การคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นกลุ่มให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้เข้าค่ายจะได้ดื่มด่ำไปกับวัฒนธรรม ประเพณี เรียนรู้วิถีชีวิตของคนต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา ต่างความคิด ทำให้เข้าใจรากฐานความเป็นมาของผู้คนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

โดยMiss Louisa Kan Jing Qianนักศึกษาจาก LASALLE College of the Artsหนึ่งในผู้เข้าค่ายให้สัมภาษณ์ว่า “thank you for making us feel so welcomed and loved everyday during the trip. We had so much fun and we're definitely looking forward to seeing you again”

และ นายกิตติ สรรพอำไพ นักศึกษาจาก คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ว่า “At first, I didn't know much about English, But, joining this camp makes my English learning more enjoyable. Moreover, it's help me get to know sisters, brothers and friends from different countries around the world! That maybe all I need to know. I won't forget all these memorable experience. Thanks you very much.”

 ทั้งนี้ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์จะจัดค่ายครั้งที่ 4 ขึ้น ในช่วงเดือนมิถุนายน 2559  หากนักศึกษาท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ 045-353052 หรือติดตามข่าวสารได้ที่เฟสบุ๊ดเพจ https://www.facebook.com/UBU.Inter/