สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            พิธีมอบเข็มสถาบันแก่บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 14 มีนาคม 2559 , 10:30:41     (อ่าน 636 ครั้ง)


             ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบเข็มสถาบันบัณฑิตพยาบาลรุ่นที่ ๓ จำนวน ๓๓ คน ที่สำเร็จการศึกษา โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้ปกครอง ญาติบัณฑิตเข้าร่วมงานและแสดงความยินดี ณ โรงแรมยู เพลส อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙

             ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ให้โอวาทแก่บัณฑิต จากนั้นตัวแทนบัณฑิตร่วมร้องเพลงผู้หญิงสีขาว พร้อมนำเข็มสถาบันที่รับมอบให้กับผู้ปกครองเป็นผู้ปักที่เสื้อชุดพยาบาลเพื่อบ่งบอกถึงความสำเร็จของลูก สร้างความปราบปลื้มปิติยินดี พร้อมร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความประทับใจ ในช่วงท้ายรุ่นน้องนักศึกษาได้ร่วมแสดงความยินดี ด้วยการร้องเพลง บูมรุ่นพี่ พร้อมมอบช่อดอกไม้และของขวัญแก่รุ่นพี่ที่สำเร็จการศึกษาในครั้งนี้