สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            สหกรณ์ ม.อุบลฯ คว้า 2 รางวัล สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด และ รางวัลการส่งเสริมธรรมาภิบาล


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 10 มีนาคม 2559 , 10:37:06     (อ่าน 706 ครั้ง)


              ดร.อุทัย  อันพิมพ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  นำคณะกรรมการ เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ครบรอบ 100 ปีการสหกรณ์ไทย พร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด และ รางวัลการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ โดยรับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล เป็นประธานในพิธี  ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธุ์ 2559 ที่ผ่านมา

            ในโอกาสนี้ ดร.อุทัย  อันพิมพ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนอ่าน คำสดุดีพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  (พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย)

             สำหรับกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ครบรอบ 100 ปีการสหกรณ์ไทย โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี จัดให้มีกิจกรรมในช่วงเช้า  มีการตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 100 รูป พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พิธีมอบโล่รางวัล การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์  มอบใบประกาศนียบัตร สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด และมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนชนะการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีในกิจกรรมร้านสหกรณ์นักเรียน โดยมี ผู้แทนหน่วยงานสหกรณ์ ในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมงานจำนวนมาก 

           ในส่วนของ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้ารับโล่รางวัล และเกียรติบัตร จำนวน 2 รางวัล ในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ โล่รางวัลการส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์  และประกาศนียบัตรสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด นับว่าเป็นเกียรติประวัติแห่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ คณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำกัด ที่สร้างชื่อเสียง และความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้