สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ประชุมร่วมกับกรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง และสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 09.15 น. ณ อาคา


โพสโดย ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร     โพสวันที่ 9 มีนาคม 2559 , 16:11:23     (อ่าน 956 ครั้ง)


ม.อุบลฯ ประชุมร่วมกับกรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง และสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี

เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 09.15 น.

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

----------------------------------------

          เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมร่วมกับกรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง และสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 2,339 คน ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี พล.ร.ท.ธนธัช  มโนพัฒนะ รน.ราชองครักษ์ ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยประธาน คณะทำงาน และเลขานุการฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงตรวจพื้นที่ และเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังสรุปผลการตรวจพื้นที่ พร้อมทั้งพิจารณาร่างกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังข้อชี้แนะและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ในการดำเนินงานที่แต่ละฝ่ายรับผิดชอบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ชั้น 2 ห้องแกรนด์บอลรูม อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี