สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยโคชิ (Kochi University) ประเทศญี่ปุ่น


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 9 มีนาคม 2559 , 14:09:30     (อ่าน 587 ครั้ง)


          เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 59 หลักสูตรการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจำนวน 11 คน ของหลักสูตร Social Work จากมหาวิทยาลัยโคชิ (Kochi University) ประเทศญี่ปุ่น  ณ ห้องประชุม ดอกจาน 4 คณะศิลปศาสตร์  เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดระบบการศึกษา การจัดระบบสวัสดิการสงเคราะห์เด็กพิเศษ การบริการด้านสุขภาพคนไทยและแรงงานต่างด้าว การเรียนรู้วิถีชุมชน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – ญี่ปุ่น ที่จะเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าในครั้งนี้  ซึ่งมีการลงพื้นที่ ณ ชุมชนบ้านแหลมทอง ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร  จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ของอาจารย์และนักศึกษาได้รับการประสานงานจาก มูลนิธิรักษ์ไทย จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นองค์พัฒนาเอกชนดำเนินงานด้านการพัฒนาในชุมชนโดยยึดหลักการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนเป็นผู้นำในกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้ภาระกิจการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดขัดการภาวะโลกร้อน  ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพในชุมชนการศึกษาและการพัฒนาภาวะผู้นำเยาวชนนั่นเอง