สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            เปิดศูนย์ miniTCDC ที่ ม.อุบลฯ กระตุ้นไอเดียสร้างสรรค์สู่ภูมิภาค


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 8 มีนาคม 2559 , 11:02:10     (อ่าน 1,016 ครั้ง)


           เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ให้การต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเป็นประธานพิธีเปิดและงานแถลงข่าว โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) พร้อมปาฐกถาพิเศษ ทิศทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อขยายโอกาสสู่ภูมิภาค ตามนโยบายรัฐบาล โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
           โอกาสนี้ นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) รายงานถึงความร่วมมือระหว่าง TCDC กับสถาบันการศึกษาเครือข่าย miniTCDC  ซึ่งโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) เป็นโครงการที่ TCDC ดำเนินการตั้งแต่ปี 2550 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการองค์ความรู้ด้านการออกแบบที่หลากหลาย เติมเต็มไอเดียสดใหม่ให้นักเรียนและนักศึกษาด้านการออกแบบในต่างจังหวัดให้สามารถเข้าถึงง่าย และได้รับประสบการณ์ ความรู้เท่าเทียมกับนักศึกษาในกรุงเทพฯ 
           จากนั้น รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี นำคณะท่านรองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานความคิดสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเยี่ยมชมส่วนบริการ miniTCDC นิทรรศการ ณ บริเวณชั้น 1 หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการ พร้อมถ่ายภาพที่ระลึก
           นับได้ว่า ศูนย์ miniTCDC หรือโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค เป็นการเปิดให้บริการฉบับย่อส่วนของ TCDC ในรูปแบบของห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ พร้อมชั้นหนังสือบรรจุหนังสือ 250 รายการและตัวอย่างวัสดุ 12 ชิ้นที่จะผลัดเปลี่ยนไปทุกภาคการศึกษาเพื่อความทันสมัยของข้อมูล รวมถึงบริการฐานข้อมูลวัสดุออนไลน์ ตลอดจนนิทรรศการขนาดย่อม ซึ่งจะหมุนเวียนนำไปจัดที่สถาบันการศึกษาทั้ง 13 แห่งในภูมิภาคต่างๆ ทั้งนี้ยังมีการจัดบรรยาย สัมมนาเพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ รวมทั้งผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานคร