สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ว.แพทย์ฯ ม.อุบลฯ เจ้าภาพจัดประชุมสรุปการดำเนินงาน สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขและวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 2 มีนาคม 2559 , 15:18:49     (อ่าน 876 ครั้ง)


          วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสรุปการดำเนินงานสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558  โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้แทนมหาวิทยาลัย นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ 16 สถาบัน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วม จำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินี  ไชยวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลฯ กล่าวว่า สมาพันธ์นิสิต นักศึกษาสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรสำคัญที่เป็นตัวกลางในการสานสัมพันธ์ระหว่างนิสิต นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ทั่วประเทศ เพื่อรวมกันเป็นหนึ่งเดียว ร่วมกันดำเนินการตามพันธกิจของสมาพันธ์ รวมถึงจัดกิจกรรมร่วมกันทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรมนอกหลักสูตร อันเป็นการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความเป็นผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้รักสามัคคี แก่นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งการจัดตั้งสมาพันธ์นั้นได้ดำเนินมาอย่างยาวนาน จนปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศร่วมเป็นสมาชิกของสมาพันธ์แล้วทั้งสิ้น 16 มหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2558 ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมถึงการจัดการแข่งกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ คูณแคนเกมส์ ครั้งที่ 34 และกิจกรรมทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นส่วนช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นสมาชิก ของสมาพันธ์ให้ดำเนินมาได้ด้วยดีเสมอ

          โดยในปีนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสรุปการดำเนินงานของสมาพันธ์นิสิต นักศึกษาสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2558 โดยมีการจัดการประชุมทั้งสำหรับนิสิต นักศึกษา และในส่วนของคณาจารย์ที่ปรึกษาสมาพันธ์ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2558 ของสมาพันธ์ และการสรรหาคณะกรรมการนิสิต นักศึกษาชุดใหม่สำหรับเป็นแกนนำในการดำเนินงานสมาพันธ์ในปีการศึกษา 2559 ต่อไป อีกทั้งผู้เข้าร่วมประชุมจากทั้ง 16 มหาวิทยาลัยได้ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย

ในการนี้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขในนามของเจ้าภาพได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยพิธีบายศรีสู่ขวัญ การแสดงมากมาย ได้แก่ การแสดงแสง สี เสียง ชุด “อุบลราชธานี ศรีวนาลัย”  โชว์รำวงย้อนยุค และการแสดงปิดงาน ชุด “บูชาวันทาพญานาค” ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากทั้งคณาจารย์และนิสิต นักศึกษาทั้ง 16 มหาวิทยาลัยในความสวยงาม ความสามารถของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และความอบอุ่นของงานเลี้ยงต้อนรับ รวมทั้งการต้อนรับตลอดการประชุมในครั้งนี้ด้วย