สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            มหากรรมแสดงสินค้านวัตกรรม 2016 UBU Research & Innovations Expo 2016 : RISE2016


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 , 10:38:48     (อ่าน 933 ครั้ง)


          ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ หรือ UBU S.Park ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน ร่วมจัดงาน มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรม 2016 หรือ UBU Research and Innovations Expo หรืองาน RISE2016

          และมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมี ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน แก่ นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซา อุบลราชธานี

          มหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรม 2016 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดธุรกิจบนฐานความรู้และนวัตกรรม ซึ่งนับเป็นมิติใหม่ของการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม มีเป้าหมายชัดเจนคือเพื่อให้เกิดการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์ ซึ่งได้คัดเลือกผลงานวิจัยที่พร้อมนำไปต่อยอดกว่า 30 รายการ การแสดงสินค้าของผู้ประกอบการในกลุ่ม Star up จำนวนกว่า 30 ราย บูธของหน่วยงานรัฐ เอกชนและภาคการเงินที่พร้อมให้การสนับสนุนการทำธุรกิจนวัตกรรม และเวทีเสวนาทางด้านการทำธุรกิจด้วยนวัตกรรม