สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            
โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 , 13:13:46     (อ่าน 1,075 ครั้ง)


          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา หลักสูตรภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมและเปิดโลกการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมโครงการบริการวิชาการภายใต้ ชื่อ “เปิดโลกการเรียนรู้เทศกาลภาษาและวัฒนธรรมจีน” โครงการบริการวิชาการ เรื่อง “วรรณกรรมจีนสู่ประชาชน”และเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2559 
 
          โดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานทางภาษาและวัฒนธรรมของนักศึกษาในหลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสารอย่างมากมาย เช่น การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน การขับร้องเพลงจีน การโต้วาทีภาษาจีน การอ่านลำนำกลอนจีน เล่านิทานภาษาจีน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาระดับอุดมศึกษากับนักเรียนระดับก่อนอุดมศึกษา ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนระดับก่อนอุดมศึกษา เช่น กิจกรรมสนุกกับภาษาจีน กีฬาจีน การละเล่นของจีน และละครเวทีจีน ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงาน โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก