สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯลงพื้นที่บริการแนะแนวการศึกษาต่อ แก่โรงเรียนมัธยมฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ.อุดรฯ-จ.บึงกาฬ


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 , 11:48:06     (อ่าน 694 ครั้ง)


          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานรับเข้าศึกษา นำโดย อาจารย์ทรงพล อินทเศียร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและชุมชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมลงพื้นที่บริการในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีหลักสูตร สาขาวิชาที่หลากหลาย และกิจกรรมสันทนาการให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย จาก โรงเรียนกุมภวาปี โรงเรียนอุดรพัฒนาการ จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม จังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา 
 
          นับว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ที่งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งได้รับความสนใจจาก ครู – นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากในแต่ละครั้ง ซึ่งโครงการแนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ นี้มีแผนการเดินทางเพื่อลงพื้นที่แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ครอบคลุมในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนทั้งสิ้น ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์  จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดบึงกาฬ