สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            วช.จับมือ ม.อุบลฯ และ มรภ.อุบลฯ จัดงานมหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 59 วันที่ 3-5 มี.ค.ศกนี้


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 , 16:37:16     (อ่าน 812 ครั้ง)


               สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดงานแถลงข่าวงานมหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 Regional Research Expo 2016กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ผศ.ดร.สมพร ดวนใหญ่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าว ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยระดับชาติของเครือข่ายระบบวิจัยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และผลงานวิจัยคุณภาพสู่การนำไปใช้ประโยชน์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น

          ในโอกาสนี้ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในงาน อาทิ ปาฐกถา การบรรยายพิเศษ การเสวนา การประชุมวิชาการและการแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย 6 ด้าน ได้แก่ อาหารและการเกษตร การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอาเซียน พร้อมทั้งร่วมชม ชิม ช๊อป ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชน และสินค้า OTOP มากมาย ในงานมหกรรมการวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 Regional Research Expo 2016 ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคมศกนี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี