สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ม.อุบลฯ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.โท-เอก ภาคการศึกษาปลายประจำปีการศึกษา 2558


โพสโดย เพลิน วิชัยวงศ์     โพสวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 , 10:13:23     (อ่าน 645 ครั้ง)


            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลายประจำปีการศึกษา 2558  โดยมี ดร.รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและเปิดงาน พร้อมบรรยายพิเศษ เรียนระดับบัณฑิตศึกษาอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ” ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์  ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ด้วย  ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่  ชั้น 3  สำนักงานอธิการบดี (หลังใหม่)  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา 

             ปีการศึกษา 2558  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปิดรับระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 38 หลักสูตร โดยแยกเป็นระดับปริญญาโท 26 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 12 หลักสูตร  มีทั้งหลักสูตรเรียนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคปลาย ปีการศึกษา2558 มีผู้สนใจเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท 70 คน ปริญญาเอก 8 คน รวมทั้งสิ้น 78 คน

             สำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ในครั้งนี้ แบ่งเป็นการพบปะคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร การแนะนำข้อมูลการให้บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอน และระบบการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน แนะนำหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน อาทิ งานทะเบียน สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นต้น