สร้างความเข้าใจมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    นักศึกษา    บุคลากร    UBU English            ประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)


โพสโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์     โพสวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 , 15:37:09     (อ่าน 987 ครั้ง)


          วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ศ.พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ คุณศิริพล ยอดเมืองเจริญ  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ทีซีซี อินเตอร์ เทรด และผู้ติดตาม ในโอกาส ประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
          ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอุบราชธานีและบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) เห็นควรให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาในหลักการการส่งนักศึกษาฝึกงาน รวมถึงความเป็นไปได้ของความร่วมมือในเรื่องอื่นๆเช่น การวิจัยและการบริการวิชาการที่อาจเกิดขึ้นในความร่วมมือระยะต่อไปหรือตามความเหมาะสม โดยมี คุณเหมวรรณ  พูนผล  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล TCCLW BJC และคุณโยทัย จาง กรรมการผู้จัดการบริษัท ปากซอง ไฮแลนด์ จำกัด เป็นตัวแทนหลักของบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) และผศ.อินทิรา ซาฮีร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม เป็นตัวแทนหลักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้จะมีการหารือเพื่อทำข้อตกลงความร่วมมืออีกครั้งในภายหลัง