นักศึกษา    บุคลากร    บุคคลทั่วไป    เว็บไซต์เดิม    UBU English          
 วิสัยทัศน์

“ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ”


 ปรัชญา

“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง”