ม.อุบลฯ ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสศึกษาดูงานด้านกิจการ นศ.
ม.อุบลฯ 1 ใน 13 สถาบัน คุณภาพดีมาก หลักสูตรที่มีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ม.อุบลฯ ร่วมรายการมองรอบทิศ ประชาสัมพันธ์การจัด โครงการ นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22
ม.อุบลฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับกลุ่มสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2561
ม.อุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 98 รูป น้อมรำลึกฯเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
>> ข่าวทั้งหมด