สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ...
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ...
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ...
ประมวลภาพบรรยากาศ ส่งบัณฑิต ม.อุบลฯ เข้าสู่เขตพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประมวลภาพบรรยากาศการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9 ธันวาคม 2562
>> ข่าวทั้งหมด