ม.อุบลฯ สนองการศึกษาของไทยในศตวรรษที่ 21 จัด “โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย” สำหรับนักศึกษ...
หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร ศิลปศาสตร์ ม.อุบลฯ จับมือโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร 10 แห่ง จัด“ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน”
ม.อุบลฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัว ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) “โครงการความร่วมมือด้านงานวิจั...
ม.อุบลฯจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
>> ข่าวทั้งหมด