ม.อุบลฯ จัดอบรมเตรียมสอบ UBU TEST ให้แก่ นศ. และ บุคลากร
กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการอบรม เรื่อง มิติทางกฎหมายกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลร...
อจ.ม.อุบลฯ คว้ารางวัลระดับชาติ วิทยานิพนธ์ ระดับดี จากสภาวิจัยแห่งชาติ(วช.)
นศ.แพทย์ ม.อุบลฯ รุ่นที่ 11 ร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์ เตรียมพร้อมสู่วิชาแพทย์ระดับชั้นคลินิก
ม.อุบลฯ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมแสดงแสงสีเสียง เทิดพระเกียรติพระวีรกรรม พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
>> ข่าวทั้งหมด