+  งานมหกรรมเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย SETA 2018 (ทั่วไป)
+  โครงการ Young Financial Star Competition 2018 (ทั่วไป)
+  ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2 (ทั่วไป)
+  โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างประเทศไทยกับเมียนมา (ทั่วไป)
+  ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดการตั้งชื่อและออกแบบตราสัญลักษณ์ (ทั่วไป)
+  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชิญเข้าอบรม หลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 18 (ทั่วไป)
+  รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Leadership Development Program (ทั่วไป)
>> ข่าวทั้งหมด