+  ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามประจำปี พ.ศ. 2560 (ทั่วไป)
+  ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ ... (ทั่วไป)
+  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่ EEC (EEC Video Contest : OPEN the World, OPEN to E... (ทั่วไป)
+  กยศ. แจ้งนโยบายและผลการดำเนินงานหลังเริ่มบังคับใช้ พ.ร.บ. ใหม่ (ทั่วไป)
+  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 4 (ทั่วไป)
+  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตประกอบการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 255... (ทั่วไป)
+  ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ อย่าให้ใครว่าไทย (ทั่วไป)
>> ข่าวทั้งหมด