+  วช. ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2562 (FY2019) (ทั่วไป)
+  วช.เชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน The 10th International Exhibition of Inventions (IE... (ทั่วไป)
+  มช.เชิญนำเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคมระดับนานาชาติ (ทั่วไป)
+  ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ยุติธรรมกับประชาชน ภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์ความยุติธรรม (ทั่วไป)
+  ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อรับอนุญาตบริหารจัดการพื้นที่จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและสินค้าทั่วไป ในงานนิทรรศการตลาดนัดหลักส... (ทั่วไป)
+  ขอเชิญส่งลูกจ้างที่ใช้สิทธิประกันสังคมเข้าร่วมประชุม (ทั่วไป)
+  ขอความอนุเคราะห์เสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ 2561 (ทั่วไป)
>> ข่าวทั้งหมด