+  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการ ME Thai Contest 2017 (ทั่วไป)
+  ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันบริดจ์อุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ทั่วไป)
+  รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาสหกิจ (ทั่วไป)
+  ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อประกอบกิจการและพัฒนาพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2 (ทั่วไป)
+  SWU Alumni Magazine ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว ปีที่6 ฉบับที่ 2 (ทั่วไป)
+  ประกาศให้นักศึกษาที่พักในหอพักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างปีการศึกษา 2553-2558 (เฉพาะรายที่ยังไม่ติดต่อรับเงิน) ส่งเอกสารเพ... (ทั่วไป)
+  การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 (ทั่วไป)
>> ข่าวทั้งหมด