+  การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ ร้อน is Fun มันส์ is Now (ทั่วไป)
+  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ สัปดาห์สุขภาวะ : Enhancing Psychological Capacity (ทั่วไป)
+  การสรรหาและเชิดชูเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2562 (ทั่วไป)
+  ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานบทกวี เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทั่วไป)
+  การรับสมัครและการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 ระดับภาค (ทั่วไป)
+  การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๒ (ทั่วไป)
+  ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2562 (ทั่วไป)
>> ข่าวทั้งหมด