+  การประกวดผลงานจิตรกรรม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ NAN MEE fine arts award ครั้งที่ 12 (ทั่วไป)
+  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการรากแก้ว ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ทั่วไป)
+  โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั... (ทั่วไป)
+  ประกวดวาดภาพโครงการจินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 11 หัวข้อ “ร้อยเรื่องราว หนึ่งภาพเล่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ของฉัน” (ทั่วไป)
+  ขอเชิญข้าราชการและลูกจ้างประจำ เข้าตรวจสอบข้อมูลตนเองและข้อมูลของบุคคลในครอบครัว ในระบบฐานข้อมูลภาครัฐ (ข้อมูลจ่ายตรงสวัสดิกา... (ทั่วไป)
+  ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา (ทั่วไป)
+  โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 7 (ทั่วไป)
>> ข่าวทั้งหมด