+  ขอเชิญโรงเรียนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการบริหารจัดการ องค... (อบรม,ประชุม)
+  ศาลจังหวัดภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รับนักศึกษาฝึกงาน (อบรม,ประชุม)
+  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จัดโครงการฝึกอบรม 7 หลักสูตร (อบรม,ประชุม)
>> ข่าวทั้งหมด