+  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงน 3rd ASEAN Students Entrepreneurship Network (ASENet) Convention 2019 ณ University Sains Malaysia (อบรม,ประชุม)
+  ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยศิลปะมวยไทย (มวยโคราช) (อบรม,ประชุม)
+  Open Call for Submitting Research Manuscripts at the RSU National and International Research Conference 2019 (อบรม,ประชุม)
+  การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อบรม,ประชุม)
+  โครงการฝึกอบรมเพิ่มจำนวน อปพร.ของศูนย์ อปพร.จังหวัดอุบลราชธานี ปี พ.ศ.2562 (อบรม,ประชุม)
+  ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม จัดโครงการฝึกอบรม 7 หลักสูตร (อบรม,ประชุม)
>> ข่าวทั้งหมด